top of page

Положення про Семінар наукової школи «Обробка металів тиском» при Національній металургійній академії України

1. Офіційна назва Семінару: Придніпровський науковий Семінар «Обробка металів тиском» на базі кафедри Обробки Металів Тиском імені академіка О.П. Чекмарьова Національної металургійної академії України. Скорочена назва: Семінар «Обробка металів тиском» при Національній металургійній академії України, далі - Семінар.

2. Місія Семінару: Визначення та верифікація актуальних напрямків розвитку наукових основ пластичної деформації і технологічних процесів обробки металів тиском.

3. Завдання семінару:

3.1. Забезпечення високого рівня наукової дискусії з питань теорії і технології обробки металів.

3.2. Ознайомлення фахівців та студентів з тенденціями розвитку процесів обробки металів тиском, інтегрованих процесів.

3.3. Аналіз сучасних методичних розробок у навчальній та науковій сферах.

3.4. Апробація та експертиза наукової та практичної цінності науково-дослідних, технологічних і кваліфікаційних робіт, а також навчально-методичних матеріалів, підготовлених до публікації і впровадження.

4. Семінар є продовжувачем традицій «Об'єднаного наукового семінару кафедри обробки металів тиском Дніпропетровського металургійного інституту і прокатних відділів Інституту чорної металургії», який почав свою роботу в 50-х роках ХХ століття. Семінар є демократичним науково-методичним форумом, в якому кожний учасник має право поставити питання і виступити з конструктивною критикою.

5. Організатором Семінару є кафедра Обробки Металів Тиском Національної металургійної академії України. Забезпечення роботи Семінару є невід’ємною частиною наукової та методичної роботи кафедри. Керівником Семінару є завідувач кафедри обробки металів тиском. При проведенні тематичних засідань і конференцій можливо залучення співорганізаторів.

6. Семінар проводиться у дистанційному форматі двічі на місяць по середах в період з 01 вересня по 30 червня у відповідності до розкладу. Початок роботи - 10.30.

7. Матеріали, представлені на Семінарі, а також їх обговорення є відкритою інформацією для учасників Семінару. В окремих випадках керівник Семінару може обмежити права на доступ та використання цієї інформації. Доповідь на Семінарі вважається апробацією результатів наукової та методичної роботи доповідача.

8. Анотація (тези) доповіді публікується на веб-сайті Семінару.

9. Для участі у Семінарі необхідно зареєструватися до його початку.

10. У протокол Семінару заносяться такі відомості: тема доповіді, дані про доповідача, перелік присутніх, перелік учасників, які поставили питання, перелік учасників, які виступали під час обговорення. У разі необхідності до протоколу може вноситись більш детальна інформація, у тому числі рішення Семінару.

11. Під час семінару учасники мають тримати камеру увімкнутою та налаштованою таким чином, щоб ведучий, доповідач та інші учасники не втрачали почуття аудиторії. Мікрофон має бути вимкненим. Під час питань та дискусії його можна буде увімкнути на запрошення ведучого. Для того, щоб ставити питання, рекомендуємо використати функцію «підняття руки».

bottom of page