top of page

Переваги навчання на кафедрі Обробки металів тиском

internship.png

Програми практики та стажувань

Проходження практики (стажування) є необхідною компонентою для підготовки кваліфікованого спеціаліста, який має не тільки теоретичні знання, а й може застосовувати їх на практиці. Стажування (практика) дозволяє зорієнтуватися на ринку праці та найти для себе найкраще місце роботи.

Студенти, що навчаються на кафедрі обробки металів тиском мають можливість пройти практику (стажування) як в Україні так і за кордоном.

Партнерами кафедри провідні компанії з виробництва та торгівлі металопродукції.

internship
soft.png

Ліцензійне програмне забезпечення

Важко представити сучасного студента який не використовує Word для виконання домашніх завдань, Excel або MathLAB для виконання розрахунків та PowerPoint для підготовки презентацій. Також для студентів необхідним є володіння системами автоматичного проектування – CAD, до котрих можна віднести Solids Works, КОМПАС-3D, AutoCAD, та автоматизації інженерного аналізу CAE, наприклад Forge, ANSYS, QForm).

Під час навчання на кафедрі Обробки металів тиском ви маєте можливість використовувати наступні ліцензійні продукти: 

- Microsoft Office 365 (Word, Excel, PowerPoint, OneDrive, Outlook, Forms, Календар, To-Do та інш.);

-  QForm - програмний продукт для математичного моделювання процесів обробки металів тиском (agreement No. MSL2015_10_5 від 28.10.2015 р.);

- ANSYS - програмне забезпечення для математичного моделювання фізичних процесів.

- КОМПАС-3D - система тривимірного проектування.

soft
multimedia.png

Мультимедійні заняття

На кафедрі Обробки металів тиском використовуються сучасні мультимедійні  технології. 

Студенти мають можливість вільного доступу до електронних конспектів лекцій через Internet. Також на кафедрі ведеться робота з реалізації дистанційного навчання в системі Moodle і вже реалізована можливість перевірки знань через систему Microsoft Form.

multimedia
practical.png

Практичні заняття

Практичні та лабораторні заняття є невід'ємною складовою освітнього процесу на кафедрі Обробки металів тиском. Під час проведення цих занять студенти мають можливість закріпити отримані теоретичні знання шляхом їх безпосереднього використання на практиці.

На кафедрі використовуються наступні форми проведення практичних занять:

- розрахунок параметрів процесів обробки металів тиском,

- фізичне моделювання та дослідження процесів на лабораторному устаткуванні,

- математичне моделювання та дослідження процесів з використанням QForm,

- виробництво експериментальних зразків продукції в лабораторних умовах.

Для проведення практичних занять на кафедрі існує наступне устаткування: волочильний стан, гідравлічні преси, прокатні стани, молоти, 3-D принтер, 3-D сканер, мікроскоп, плазморез, індукційний нагрівач, пічі для термічної обробки, розривна машина, твердомір та інше необхідне обладнання.

practical
olympiad.png

Олімпіади

Важливою складовою підготовки конкурентноспроможних фахівців на кафедрі Обробки металів тиском є студентські олімпіади. Вони загартовують характер та виховують стресостійкість.

Олімпіади проводяться як на базі кафедри, так і в інших містах України:

- всеукраїнська олімпіада з інженерної графіки (м. Харків);

- всеукраїнська олімпіада з Обробки металів тиском (м. Запоріжжя);

- олімпіада з обладнання та технологій пластичного формування конструкцій машинобудування (м. Запоріжжя);

- міжнародна олімпіада з проектування технологічних процесів горячого кування в ПЗ QForm (каф. ОМТ, м. Дніпро);

- фахова олімпіада з проектування та моделювання процесів волочіння "Drawing" (каф. ОМТ, м. Дніпро).

 

Студенти, які приймають участь в олімпіадах отримують, окрім важливого професійного досвіду, ще й дипломи Міністерства Освіти і науки України, міжнародні сертифікати та цінні призи.  

olympiad
employment.png

Працевлаштування

Головною перевагою навчання на кафедрі Обробки металів тиском є успішне працевлаштування.

Попит на наших випускників є таким, що студенти кафедри починають працювати на підприємствах вже під час навчання.

Важливу роль в ефективному працевлаштуванні наших випускників грають багаторічні зв’язки кафедри з провідними металургійними, машинобудівними та металотрейдиновими компаніями.

Якщо є бажання навчатися в аспірантурі - будь ласка.   

Рівень заробітної плати наших випускників:

від 10000 грн/міс.*

* отримують 70% випускників після випуску

25000 грн/міс.**

** середня зарплата 50% випускників кафедри з стажем роботи за фахом від 3 років

Наведені дані отримані за допомогою опитування випускників кафедри обробки металів тиском та представлені у таблиці.
Також це підтверджують статистичні дані сайту work.ua - дані за квітень 2019 року.
employment
bottom of page