top of page
изображение_2021-05-19_122343.png

Дмитро КОНОВОДОВ

Посада: доцент кафедри обробки металів тиском

Наукове звання, науковий ступінь: доцент, к.т.н

Організація: Національна металургійна академія України

Місто: Дніпро, Україна

e-mail: konovodov@metal-forming.org

АНОТАЦІЯ

Дослідження процесу гарячої прокатки тришарових штаб зі сплавів алюмінію та магнію

       Доповідь містить дослідження процесу гарячої прокатки тришарових штаб зі сплавів алюмінію та магнію. Такі штаби поєднують високу стійкість до корозії та високі демпфуючі властивості.

       Виконано експериментальне дослідження процесу прокатки тришарових штаб зі сплавів алюмінію та сплаву магнію AZ31 на лабораторному стані дуо 180 Національної металургійної академії України та на стані 135 Інституту матеріалознавства університету ім. Лейбніца міста Ганновер.

        Модель процесу гарячої прокатки тришарових штаб створено з використанням програмного продукту QForm VX. Обґрунтовано діапазони варіювання вихідних параметрів моделювання, таких як ступінь та температура деформації. З використанням розробленої математичної моделі проведено теоретичне дослідження процесу гарячої прокатки тришарових штаб Al-Mg-Al. Виконано порівняння результатів моделювання, які отримані з використанням запропонованої моделі процесу прокатки тришарових штаб, з експериментальними даними.

        Наведено результати дослідження механічних властивостей отриманих тришарових штаб та дослідження хімічного складу зони з’єднання на границі шарів алюмінію та магнію.

Study of the hot rolling process of three-layer strips from aluminum and magnesium alloys

      The report includes a study of the hot rolling process of three-layer strips of aluminum and magnesium alloys. Such strips combine high resistance to corrosion and high depressing properties.

      An experimental study of the rolling process of three-layer strips from aluminum alloys and magnesium alloy AZ31 on a laboratory mill duo 180 National Metallurgical Academy of Ukraine and on a mill duo 135 Institute of Materials Science, Leibniz University Hannover was performed.

      The model of hot rolling process of three-layer strips was created using the QForm VX software product. The ranges of variation of the initial technological parameters, such as deformation and temperature, are justified. Using the developed mathematical model, a theoretical study of hot rolling process of three-layer Al-Mg-Al strips was done. Comparison of simulation results obtained by the proposed model of rolling process of three-layer strips with the experimental data is done.

      The results of study of the mechanical properties the obtained three-layer strips and the chemical composition of border zone between layers of aluminum and magnesium are presented.

bottom of page