top of page

бакалаврський рівень

bachelor.png

Освітній рівень
бакалавр

Запрошуємо Вас отримати сучасну інженерну освіту за програмою "Технології та обладнання обробки металів тиском" в групах МЕ-07. Навчання відбувається за спеціальністю 136 Металургія на кафедрі обробки металів тиском (ОМТ).
Під час навчання на нашій кафедрі ви отримаєте: 
розуміння властивостей матеріалів 
знання сучасних технологій виробництва більшості видів металопродукції,
досвід роботи в сучасних програмних продуктах призначених для моделювання та оптимізації процесів обробки металів тиском,
основи комерційного супроводження та постачання металопродукції.

Якість підготовки визнана в Європейському Союзі*. Не обов'язково їхати за кордон, щоб одержати конкурентну освіту.

Під час навчання на кафедрі Ви маєте можливість обрати дисципліни для вивчення в залежності від своїх схильностей та сфери інтересів:

 • Обробка металів тиском

 • Конструкції та розрахунки машин і механізмів обробки тиском

 • Гiдро- та пневмоприводи

 • Теорія процесів обробки металів тиском

 • Технологія процесів обробки металів тиском

 • Моделювання та оптимізація процесів обробки металів тиском

 • Механіка

 • Технологічне проектування

 • Постачання металопродукції

 • Курсова робота з теорії процесів обробки металів тиском

 • Курсовий проект з конструкцій та розрахунків машин і механізмів обробки тиском

 • Курсовий проект з технології процесів обробки металів тиском

 

Переглянути програму підготовки.

Програмні компетентності:

 • Здатність застосовувати положення теорій пластичного плину та методи розрахунку для визначення напружено-деформованого стану матеріалу, режимів деформації та технологічних параметрів в процесах обробки тиском

 • Здатність продемонструвати розуміння фізичних основ пластичної деформації; враховувати та прогнозувати властивості та поведінку металів в процесах обробки тиском

 • Здатність вирішувати практичні проблеми обробки металів тиском, пов'язані з розробкою та впровадженням технологічних процесів виробництва металургійної продукції, з використанням сучасних підходів та методів розрахунку

 • Здатність проектувати технології та обирати агрегати і устаткування для виробництва певних видів металопродукції шляхом комбінування існуючих способів обробки металів

 • Здатність вирішувати задачі, пов’язані з постачанням металопродукції , із застосуванням концепцій, теорій та методів аналізу ринків металургійної продукції

 • Здатність обґрунтовувати конструкції агрегатів для обробки металів тиском, обчислювати міцність та довговічність його елементів та розробляти креслення вузлів та деталей

 • Здатність здійснювати експлуатацію та контролювати стан роботи устаткування для

 • обробки металів тиском

 • Здатність продемонструвати розуміння методів моделювання та оптимізації технологічних процесів, обґрунтовано обирати методи моделювання для дослідження окремих параметрів в процесах обробки металів тиском

Нашою метою і завданням є надання максимальних можливостей для особистого та професійного розвитку студентів

Цьому сприяють:

 • Використання у навчальному процесі мультимедійного обладнання, компьютерного класу та навчальної майстерні (лабораторні прокатні стани, преси, волочильній стан, 3D принтер, 3D сканер).

 • Використання сучасного ліцензійного програмного забезпечення. Основним напрямком розвитку є використання офісного пакету Microsoft Office 365, та програми для моделювання процесів обробки металів тиском QForm.

 • Проходження студентами практик та програм стажувань. Студенти кафедри мають можливість під часть навчання прийти стажування як на підприємствах міста та регіону, так і міжнародних програмах.

 • Участь студентів у всеукраїнських та міжнародних олімпіадах. Протягом навчального року студенти мають можливість випробувати свої сили як мінімум у 5 олімпіадах.

Що необхідно для вступу

Для навчання на кафедрі обробки металів тиском, на освітньому рівні бакалавр, необхідно подати наступні документи:

- для абітурієнтів, що поступають після загальноосвітньої школи:

атестат, сертифікат ЗНО з української мови (не менше 100 балів), сертифікат ЗНО з математики (не менше 100 балів) та сертифікат ЗНО з хімії \ історії України \ фізики (не менше 100 балів).

- для абітурієнтів, що поступають після технікуму: диплом молодшого бакалавра та вступний іспит з фахової дисципліни (проводиться в НМетАУ).

Більше інформації щодо вступу ви можете знайти на сайті НМетАУ.

bottom of page