бакалаврський рівень

Освітній рівень
бакалавр

Запрошуємо Вас отримати сучасну інженерну освіту за програмою "Технології та обладнання обробки металів тиском" в групах МЕ-07 та МЕ-08. Навчання відбувається за спеціальністю 136 Металургія на кафедрі обробки металів тиском (ОМТ).

Під час навчання на нашій кафедрі ви отримаєте: 

розуміння властивостей матеріалів 

знання сучасних технологій виробництва більшості видів металопродукції,

досвід роботи в сучасних програмних продуктах призначених для моделювання та оптимізації процесів обробки металів тиском,

основи комерційного супроводження та постачання металопродукції.

Якість підготовки визнана в Європейському Союзі*. Не обов'язково їхати за кордон, щоб одержати конкурентну освіту.

Під час навчання на кафедрі Ви маєте можливість обрати дисципліни для вивчення в залежності від своїх схильностей та сфери інтересів:

 • Обробка металів тиском

 • Конструкції та розрахунки машин і механізмів обробки тиском

 • Гiдро- та пневмоприводи

 • Теорія процесів обробки металів тиском

 • Технологія процесів обробки металів тиском

 • Моделювання та оптимізація процесів обробки металів тиском

 • Механіка

 • Технологічне проектування

 • Постачання металопродукції

 • Курсова робота з теорії процесів обробки металів тиском

 • Курсовий проект з конструкцій та розрахунків машин і механізмів обробки тиском

 • Курсовий проект з технології процесів обробки металів тиском

 

Переглянути програму підготовки.

Програмні компетентності:

 • Здатність застосовувати положення теорій пластичного плину та методи розрахунку для визначення напружено-деформованого стану матеріалу, режимів деформації та технологічних параметрів в процесах обробки тиском

 • Здатність продемонструвати розуміння фізичних основ пластичної деформації; враховувати та прогнозувати властивості та поведінку металів в процесах обробки тиском

 • Здатність вирішувати практичні проблеми обробки металів тиском, пов'язані з розробкою та впровадженням технологічних процесів виробництва металургійної продукції, з використанням сучасних підходів та методів розрахунку

 • Здатність проектувати технології та обирати агрегати і устаткування для виробництва певних видів металопродукції шляхом комбінування існуючих способів обробки металів

 • Здатність вирішувати задачі, пов’язані з постачанням металопродукції , із застосуванням концепцій, теорій та методів аналізу ринків металургійної продукції

 • Здатність обґрунтовувати конструкції агрегатів для обробки металів тиском, обчислювати міцність та довговічність його елементів та розробляти креслення вузлів та деталей

 • Здатність здійснювати експлуатацію та контролювати стан роботи устаткування для

 • обробки металів тиском

 • Здатність продемонструвати розуміння методів моделювання та оптимізації технологічних процесів, обґрунтовано обирати методи моделювання для дослідження окремих параметрів в процесах обробки металів тиском

Нашою метою і завданням є надання максимальних можливостей для особистого та професійного розвитку студентів

Цьому сприяють:

 • Використання у навчальному процесі мультимедійного обладнання, компьютерного класу та навчальної майстерні (лабораторні прокатні стани, преси, волочильній стан, 3D принтер, 3D сканер).

 • Використання сучасного ліцензійного програмного забезпечення. Основним напрямком розвитку є використання офісного пакету Microsoft Office 365, та програми для моделювання процесів обробки металів тиском QForm.

 • Проходження студентами практик та програм стажувань. Студенти кафедри мають можливість під часть навчання прийти стажування як на підприємствах міста та регіону, так і міжнародних програмах.

 • Участь студентів у всеукраїнських та міжнародних олімпіадах. Протягом навчального року студенти мають можливість випробувати свої сили як мінімум у 5 олімпіадах.

Що необхідно для вступу

Для навчання на кафедрі обробки металів тиском, на освітньому рівні бакалавр, необхідно подати наступні документи:

- для абітурієнтів, що поступають після загальноосвітньої школи:

атестат, сертифікат ЗНО з української мови (не менше 100 балів), сертифікат ЗНО з математики (не менше 100 балів) та сертифікат ЗНО з хімії \ історії України \ фізики (не менше 100 балів).

- для абітурієнтів, що поступають після технікуму: диплом молодшого бакалавра та вступний іспит з фахової дисципліни (проводиться в НМетАУ).

Більше інформації щодо вступу ви можете знайти на сайті НМетАУ.

Про нас

Абітурієнту

Контакти

Кафедра обробки металів тиском (ОМТ),

Національна металургійна академія України (НМетАУ), 

м. Дніпро, просп. Гагаріна 4, 49600

Завідувач кафедри

Фролов Ярослав Вікторович

+380 562 474 277

frolov@metal-forming.org

Заступник завідувача

Кузьміна Ольга Михайлівна

+380 562 474 277

kuzmina@metal-forming.org

 • OMTDnipro