top of page
Кафедра Обробки металів тиском логотип

Вимоги до вступу

Бакалавр

І. Після загальної середньої освіти (освітній рівень «Бакалавр»).

ІІ. На основі диплому «Молодший спеціаліст, фаховий молодший бакалавр» (освітній рівень «Бакалавр»)

Магістр

Документи та дії які необхідні для подачі заяв на освітній рівень «Магістр»

Контрактики

ВИМОГИ ДО КОНТРАКТНИХ ПРОПОЗИІЙ

Спеціальність 136 Металургія

З питань вступу можете звертатись:

Дистанційне навчання це дуже просто:

  1. Дистанційне навчання для студентів груп МЕ-07 всіх курсів здійснюється у середовищі Teams. Користування цією програмою є безкоштовним.

  2. Матеріали для дистанційного навчання отримують всі студенти через студентський акаунт прізвище_студента@st.metal-forming.org. Студентський акаунт дійсний на протязі всього навчання і є головним засобом дистанційної комунікації з викладачами.

  3. Отримати доступ до акаунта потрібно особисто в ауд. А-412 (доцент Олександр БОБУХ), попередньо записавшись за допомогою e-mail: bobukh@metal-forming.org.

  4. Лекції проводяться також в Teams з автоматичною фіксацією активності кожного студента.

  5. Повідомлення про всі події навчального процесу будуть приходити на вашу електронну пошту прізвище_студента @st.metal-forming.org,  а  також у Teams.

  6. Під час дистанційних лекцій камера має бути увімкнутою та налаштованою таким чином, щоб викладач міг би ідентифікувати студента під час занять. Мікрофон має бути вимкненим. Під час дискусії студент може увімкнути мікрофон на запрошення викладача.

  7. Підпис під віконцем з відео має відповідати Імені та Прізвищу студента

  8. Під час дистанційних лекцій рекомендовано мати під рукою зошит для нотаток та ручку.

bottom of page